Nhập Cư chương trình Quebec Investor

Hiến pháp của Canada ban hành hệ thống nhập cư kép. Trong lịch sử, chính phủ Liên bang và chính phủ tỉnh Quebec đều tự điều hành các chương trình đầu tư kinh doanh thụ động của riêng mình. Sau sự kết thúc của chương trình Liên bang vào tháng 6/2014, chương trình Nhà đầu tư Quebec trở thành lựa chọn duy nhất cho những doanh nhân nhập cư sở hữu khối tài sản ròng cao, có nhu cầu được bảo đảm quyền thường trú trên cơ sở đầu tư thụ động.

Các yêu cầu chính để có thể tham gia chương trình Nhà đầu tư Nhập cư Quebec:

  • Sở hữu một khối tài sản ròng cá nhân hợp pháp ở mức 1,6 triệu đô la Canada;
  • Có 2 năm kinh nghiệm quản lý hoặc kinh doanh trong thời hạn 5 năm trước khi đăng ký;
  • Cam kết đầu tư 800.000 đô la Canada không lấy lãi vào một khoản đầu tư thụ động do chính phủ bảo lãnh trong thời hạn 5 năm;
  • Có ý định định cư tại tỉnh Quebec.

Chương trình Nhà đầu tư Quebec có tính thụ động: các cá nhân có sự bảo trợ của chương trình không cần thiết để thành lập hoặc chủ động quản lý một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thay vào đó, chương trình đòi hỏi một khoản đầu tư 800.000 đô la Canada vào một quỹ đầu tư do Chính phủ chỉ định (và bảo lãnh). Ứng viên phải có ý định định cư tại những vùng nói tiếng Pháp của tỉnh Quebec. Ứng viên trúng tuyển sẽ được cấp giấy chứng nhận từ Quebec, cho phép họ có quyền thường trú tại Canada sau khi đã trải qua bài kiểm tra sức khỏe và tiền án của cơ quan di trú Liên bang.

Sở hữu khối tài sản hợp pháp

Để đáp ứng yêu cầu về khối tài sản ròng trị giá tối thiểu là 1,6 triệu đô la Canada, các ứng viên phải chứng minh giá trị thuần của khối tài sản cá nhân hiện tại, cũng như lịch sử gây quỹ trong sự nghiệp của bản thân thông qua các báo cáo tường thuật và tài liệu hỗ trợ.

Tài sản ròng sẽ được định giá thông qua các báo cáo ngân hàng, tài liệu đầu tư, đánh giá bất động sản, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và những loại tài liệu thích hợp & được cập nhật khác. Các ứng viên được yêu cầu phải khai báo tổng số tài sản và các khoản nợ cá nhân, tuy nhiên họ không cần phải chứng minh có sở hữu tài sản trên 1,6 triệu đô la Canada.

Các ứng viên cũng phải chứng minh tài sản ròng được sở hữu một cách hợp pháp. Điều này sẽ dựa trên thu nhập từ công việc trước đây, các công việc làm ăn, điều kiện thị trường địa phương, các khoản thừa kế, các khoản đóng góp của một cá nhân. Việc xuất trình tài liệu chi tiết về giai đoạn đầu trong sự nghiệp của các ứng viên là vô cùng khó khăn, nhưng các chứng từ rõ ràng sẽ thuận lợi cho quá trình xử lý hồ sơ.

Kinh nghiệm quản lý phù hợp

Mục đích của chương trình nhằm thu hút sự nhạy bén trong kinh doanh cùng các khoản đầu tư vào Quebec. Một ứng viên đạt yêu cầu là người từng sở hữu hoặc quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, chứ không chỉ đơn thuần là quản lý hoạt động đầu tư. Các ứng viên ở đây có thể là chuyên gia không quản lý công việc làm ăn, là nhà đầu tư bất động sản hay nhà quản lý đầu tư. Ví dụ, các ứng viên phát triển bất động sản có thể được đánh giá đạt yêu cầu còn những người chỉ sở hữu bất động sản đơn thuần lại không được.

“[T]rong giả định, ít nhất là 2 năm trong 5 năm trước khi xin cấp giấy chứng nhận, ở công việc liên quan đến việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực hoặc các các nguyên vật liệu thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư; kinh nghiệm không bao gồm kinh nghiệm có được trong bối cảnh học việc, trải qua quá trình đào tạo chuyên môn hoặc quá trình làm luận án tốt nghiệp.”

Đầu tư và Tài chính

Các ứng viên trúng tuyển được yêu cầu thiết lập các khoản đầu tư với Investissement Québec trong thời hạn 5 năm, khi chương trình kết thúc họ sẽ được hoàn vốn không lấy lãi. Khoảng thời gian 5 năm bắt đầu từ thời điểm ứng viên được cấp giấy chứng nhận, trước cả khi họ đặt chân đến Canada. Các khoản thu được từ việc đầu tư sẽ được sử dụng để tài trợ cho nhiều chương trình kinh doanh và xã hội trong tỉnh Quebec.

Chương trình Nhà đầu tư Quebec cho phép các ứng viên tài trợ phần lớn các đầu tư của họ thông qua các công ty môi giới chứng khoán và các ngân hàng đầu tư theo chỉ định. Thông thường, các chương trình tài chính yêu cầu một khoản đặt cọc vào khoảng 200.000 đô la Canada. Ngân hàng sẽ cho ứng viên vay một khoản cân bằng 600.000 đô la Canada. Các ứng viên sẽ gửi tổng cộng 800.000 đô la Canada với Investissement Québec. Các khoản đặt cọc sẽ không được hoàn lại khi khoảng thời gian 5 năm kết thúc. Ngân hàng sẽ hưởng phí và lãi từ các khoản đặt cọc, người đại diện nhập cư hưởng tiền hoa hồng từ các khoản đặt cọc. Chi phí mà nhà đầu tư phải chịu chính là khoản đặt cọc.