GIẢI PHÁP ĐỊNH CƯ DU HỌC TẠI CANADA

Lý do mà 9 trên 10 người lựa chọn đi du học đó là mong muốn cơ hội việc làm trong tương lai sẽ rộng mở hơn. Do đó, quyết định đi du học sẽ thành công một nửa khi bạn lựa chọn. Những thông tin cần thiết nhất để chuẩn bị hành trang du học cho bạn tại xứ sở của lá phong. Hãy cùng OCES tìm ra lựa chọn du học tốt nhất cho bạn nhé

Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC) và Bộ Lao động & Phát Triển Xã Hội Canada (Employment and Social Development Canada - ESDC) sẽ xem xét và quyết định liệu thư mời làm việc nhà tuyển dụng Canada dành cho một người nước ngoại có được chấp nhận hay không.

Các chương trình định cư diện đầu tư của Canada là những chương trình được sử dụng rộng rãi nhất thế giới và có thể trao quyền định cư vĩnh viễn. Hệ thống chính phủ liên bang và tiêu chuẩn xã hội của Canada cung cấp một “châu Âu thứ hai” cho chủ nghĩa tư bản không thể thay thế của Hoa Kỳ.

Học tập với người bản xứ Canada

Trải nghiệm mùa đông tại Canada

Điểm cộng cho việc xin hồ sơ Visa du học